Karta Dużej Rodziny

Kto skorzysta z programu

Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na  terenie Gminy Końskie, którym przysługuje prawo do posiadania Karty  Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


Uprawnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Karta, w związku z realizacją programu uprawnia do korzystania z  obiektów sportowych i rekreacyjnych Gminy Końskie z zastosowaniem 50 %  zniżki w tym na usługi Pływalni Miejskiej w Końskich.