Monitor informacyjny

Przeznaczenie naszego monitora informacyjnego

Monitor umieszczony w holu głównym informuje klientów Pływalni o  wydarzeniach i imprezach, które już się odbyły lub są planowane w przyszłości. Na monitorze zamieszczamy również relacje z tego co wydarzyło się ważnego na terenie miasta i gminy.

Widok na monitor informacyjny