Monitoring

W listopadzie 2015 roku zainstalowaliśmy na obiekcie monitoring

Posiadamy 8 kamer które monitorują cały obiekt. Materiał filmowany,  gromadzony jest na serwerze i w razie potrzeby odtwarzany. Bezpośredni  przekaz jest na kasie pływalni, tak aby kasjerka na bieżąco mogła  śledzić sytuacje na obiekcie. Nagrania są odtwarzane na potrzeby Pływalni Miejskiej, a udostępnianie ich osobom nieuprawnionym jest  niemożliwe. Wyjątkiem jest wniosek policji o udostępnienie zapisów.

Podgląd obiektu