Nasz obiekt

Historia

27  maja 1990 r. odbyły się wybory do samorządów terytorialnych. Wprowadziły  one nowy jakościowy system władzy. Zmiany w systemie zarządzania  spowodowały wprowadzenie nowych przepisów prawnych. Zadania inwestycyjne związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnot lokalnych,  dotychczas realizowane i finansowane przez Państwo, zostały przejęte  przez samorządy. Jedyną z przejętych, a niedokończonych inwestycji była  budowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Armii Krajowej w Końskich .  Wykonawcą robót był wówczas upadający Kombinat Budowlany ze Skarżyska  Kamiennej. Inwestorem zastępczym w imieniu Wojewody było  Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej również ze Skarżyska . Istniejąca  dokumentacja projektowa przewidywała oprócz budowy szkoły podstawowej  również wybudowanie dwóch sal gimnastycznych oraz pływalni szkolnej,  bezpośrednio połączonej z budynkiem szkoły. Nowy Samorząd, na czele którego stał Pan Burmistrz Leszek Bednarski i Przewodniczący Rady  Miejskiej Pan Krzysztof Obratański, za główny cel postawił sobie po pierwsze: zakończenie budowy budynku szkoły oraz wybudowanie jednej  sali gimnastycznej. Wykonanie robót po upadłym Kombinacie Budowlanym  przejęła prywatna firma – Zakład Budowlano-Remontowy „MITEX” z Kielc.Jej  właścicielem był Pan Michał Sołowow, a dyrektorem Pan Janusz Baryła. W  ciągu kilku lat została zakończona budowa szkoły oraz sali  gimnastycznej. Kolejnym etapem miała być budowa pływalni jako obiektu  szkolnego. Władze gminy podjęły jednak decyzję, że będzie to obiekt  miejski służący nie tylko dzieciom ze szkoły nr 1. Zlecono wykonanie  nowej dokumentacji projektowej pływalni, w której projektant miał za  zadanie zastosować najnowsze rozwiązania technologiczno-materiałowe.  Głównym projektantem został Pan Andrzej Simla, który w trakcie  wykonywania prac projektowych zaproponował wykonanie niecki basenowej  jako „wanny” ze stali nierdzewnej wyłożonej specjalną folią, zamiast  tradycyjnej niecki betonowej. To nowatorskie rozwiązanie jak i też wiele  innych, zwłaszcza dotyczących urządzeń , które służą do podgrzewania i oczyszczania wody basenowej, jak też wystrój i kolorystyka wnętrza mogły  zaistnieć dzięki zaangażowaniu władz samorządowych oraz dyrekcji „MITEX-u”. Firma potraktowała naszą pływalnię jako swoisty poligon doświadczalny nie tylko dla rozwiązań technologiczno -materiałowych ale  również jako miejsce nauki wykonywania robót o wysokiej jakości dla kadry inżynierskiej i pracowników fizycznych. 

Nieckę basenową ze stali nierdzewnej dostarczyła firma Blue Point. I tutaj wielka ciekawostka – pochodziła  z demontażu. Była ona zbudowana na okoliczność Mistrzostw Świata w  pływaniu na krótkim basenie w Rio de Janeiro. Mistrzostwa odbyły się w  1995 roku, a nasza niecka stała na najsłynniejszej plaży świata : Copa  Cabanie !!! ( to właśnie nasza niecka , którą widzicie Państwo na  zdjęciach). Padły na niej trzy rekordy świata : na 100 i 200 m. stylem  klasycznym mężczyzn i 100 m stylem klasycznym kobiet. . Dla Polski  medale na tych mistrzostwach zdobywali : Marcin Maliński medal brązowy  na 200 i 400 m. stylem zmiennym i Alicja Pęczak medal brązowy na 200 m  stylem klasycznym.

W  trakcie budowy wielokrotnie zmieniano wstępnie zaprojektowane  rozwiązania technologiczno-materiałowe stosując najnowsze pojawiające  się na rynku materiały wykończeniowe, zakup których w tamtym okresie  przysparzał wiele trudności, ze względu na konieczność sprowadzania ich z  zagranicy. Również w trakcie budowy podjęto decyzję o dodaniu  zjeżdżalni wodnej. 

8.05.1998  roku po ośmiu latach działania samorządu, pływalnia została ukończona.  Samo oddanie jej do użytkowania, nie obyło się bez przeszkód. Po  oficjalnym uroczystym odbiorze, na którym uczestniczył ówczesny  Prezydent Aleksander Kwaśniewski, mieszkańcy nie mogli przez kilkanaście  dni korzystać z pływalni, którą tak ochoczo i z uznaniem oglądali w  dniu otwarcia. Okazało się, że Konecki Sanepid wydał decyzję negatywna  dotyczącą jakości wody basenowej. Stwierdzono przekroczenie norm ilości  niedozwolonych bakterii. Koniecznym stało się spuszczenie wody z basenu  oraz ponowne bardzo dokładne zdezynfekowanie instalacji i niecki  basenowej. To nieplanowane opóźnienie, wywołało nie tylko pewien niesmak  wśród mieszkańców ale również zainteresowanie Kancelarii Prezydenta,  która poprosiła o wyjaśnienie przyczyn wstrzymania użytkowania pływalni.  Czy rzeczywiście w wodzie  basenowej były przekroczone normy zanieczyszczeń mikrobiologicznych ?  Czy też brak stosownych norm dotyczących jakości wody basenowej ? Czy  też zły sposób wykonywania przez sanepid badań? Czy wreszcie próba  zdyskredytowania tak doniosłego wydarzenia ? – Prawda pozostanie  tajemnicą…

Otwarcie było wielkim  wydarzeniem dla mieszkańców naszego miasta. W owym czasie była to jedna  z niewielu pływalni , w mieście tej wielkości co Końskie. Piękny  nowoczesny basen, lazurowa woda, zachwycała wszystkich . Konecczanie  byli dumni , a obiekt zaczął tętnić życiem.

Zapraszamy do zwiedzenia galerii.

Przyszłość

Prawie dwadzieścia lat funkcjonowania krytej pływalni to długi okres.  W dobie tak szybkiego postępu technologicznego, starzenie się budynków  przebiega bardzo wyraźnie, dodatkowo nakładają się na to też inne  uwarunkowania. Wiele obiektów użyteczności publicznej, a takimi również  są kryte pływalnie, wymaga co jakiś czas gruntownego remontu, po 15-18  latach użytkowania większość pływalni musi być poddana właśnie takiemu  remontowi.

Użytkownicy obecnie są świadomi swych potrzeb. Wychodząc naprzeciw  tym oczekiwaniom, mając obiekt który skończył już 18 lat (w 9 maja  1998r. było oficjalne otwarcie) władze samorządowe i dyrekcja  zdecydowała się na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej  przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu Krytej Pływalni Miejskiej w  Końskich. Koncepcja miała za zadanie pokazać jak można przebudować  istniejący obiekt, aby dostosować go do obecnych oczekiwań , aktualnych  przepisów i uatrakcyjnić pobyt na obiekcie dla jak największej liczby  użytkowników. W koncepcji widać jak można z obiektu, który ma już swoje  lata stworzyć nowoczesne Centrum sportów wodnych, rekreacji, odpoczynku i  aktywnego wypoczynku.

W koncepcji przewidziano rozbiórkę istniejących schodów wejściowych i  pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu przed budynkiem  pływalni i hali sportowej, a w ich miejsce zaprojektowano rozbudowę o  część basenową i kręgielnię. Rozbudowa hali pływalni obejmuje wykonanie  dodatkowej niecki rekreacyjnej o wym. 7.5x12m i gł. 1.2 -09m 3 torowej z  atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci i wannę jacuzzi na 10 os.,  strefę SPA z saunami i strefą natrysków wrażeń, oraz miejscem wypoczynku  i relaksu w postaci podgrzewanych leżanek, budowę nowych schodów  wejściowych i nowej wanny hamownej dla istniejącej zjeżdżalni. W części  dot. strefy wejściowej, projektuje się przeniesienie strefy wejścia  głównego od strony stadionu. Pociąga to za sobą zmiany funkcjonalne tej  części terenu i samej strefy wejścia. Ponadto w miejscu istniejącego  patio pomiędzy salami gimnastycznymi szkoły sąsiadującymi bezpośrednio z  budynkiem pływalni projektuje się budowę sali fitness z zapleczem  sanitarnym i szatniowym oraz przeniesienie istniejącej groty solnej z  piętra do tej strefy oraz skomunikowanie jej z holem głównym pływalni.  Na piętrze w części nad przebieralniami projektuje się zaplecze  biurowo-administracyjne obiektu z salą konferencyjno-szkoleniową.  Pozostałe elementy całego zespołu to strefa ze stołami do bilarda  (przeniesienie już będących 3 stołów tzw „9” w posiadaniu pływalni).  Strefa ta jest skomunikowana z holem głównym poprzez nowo projektowane  schody i podnośnik ułatwiający dostęp dla osób niepełnosprawnych Ze  względu na różne poziomy posadzek w poszczególnych strefach  zaproponowano układ polegający na budowie dwóch podnośników  hydraulicznych i rampy pomiędzy poszczególnymi strefami, tak aby ułatwić  wewnętrzną komunikację. W ramach zadania należy przebudować strefę  toalet ogólnodostępnych, przenieść ladę recepcyjną bliżej nowego wejścia  głównego, przebudować strefę wejścia głównego oraz ze względu na brak  dodatkowej szatni dla osób niepełnosprawnych przebudować istniejące  przebieralnie i zespoły sanitarne, tak aby mogły z nich korzystać osoby  niepełnosprawne. W ramach prac projektuje się nadbudowę nad istniejącymi  pomieszczeniami przebieralni części biurowo-administracyjnej wraz z  salką konferencyjną, zapleczem sanitarnym i socjalnym. Zlokalizowane  będą tu pomieszczenia biurowe -gabinet dyrektora, pok. biurowe  pracowników administracyjnych, archiwum, itp. Po przeniesieniu w nowe  miejsce groty solnej i pokoi biurowych oraz budowę nowych szatni wraz  zapleczem sanitarnym siłownia będzie miała pow. ok. 150 m², co pozwoli w  pełni wykorzystać potencjał tego zespołu. Wraz z rozbudową, przebudową i  nadbudową oraz zmianą funkcji poszczególnych pomieszczeń należy wykonać  przebudowę niezbędnych instalacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz  przebudowę układu komunikacyjnego wewnątrz terenu opracowania.

Rozbudowę Krytej Pływalni tak zaprojektowano, aby właściwie  skomunikować poszczególne części funkcjonalne zespołu i połączyć je  właściwe z funkcją istniejącego basenu co podniesie renomę obiektu i  utworzy nowe możliwości funkcjonowania całego zespołu. Dzięki temu  miasto mogłoby też zyskać nowych turystów ukierunkowanych na aktywny  wypoczynek.

Zapraszamy do zwiedzenia galerii.