Polityka prywatności (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZARZĄD OBIEKTAMI SPORTOWYMI I REKREACYJNYMI W KOŃSKICH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich  przy ul. Kpt.Stoińskiego 3, 26-200 Końskie zwany dalej ZOSiR.
ZOSiR prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zosir.pl


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji w statutowych zadań ZOSiR - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz w celu realizacji umowy na świadczenie usług przez ZOSiR - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów.


6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Administrator ZOSiR Końskie