Zniżki

Ulgi

Przysługują:

  • dzieciom i młodzieży uczącej się do 25 roku życia za okazaniem  legitymacji szkolnej lub studenckiej (okazanie legitymacji w wątpliwych  sytuacjach);
  • emerytom, rencistom oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;
  • osobom przebywającym na świadczeniach przedemerytalnych (okazanie legitymacji) z możliwością rozliczania z abonamentu;
  • 50% ulga za usługi pływalni dla emerytów lub osób przebywających na  świadczeniach przedemerytalnych (mieszkańców MiG Końskie) nie podlega  rozliczaniu z abonamentu.