INSTRUKTORZY

Na koneckiej pływalni pracuje 5-osobowa grupa wykwalifikowanych instruktorów, zajmujących się treningiem dzieci, młodzieży i dorosłych.