ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

2021-03-06 | admin | #aktualnosci

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

za okres od 2 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŃSKICH

stwierdza

że woda na Pływalni Miejskiej w Końskich, ul. Warszawska 38
odpowiada wymaganiom określonym w par. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz.2016

Zobacz dokument


Przeczytaj także
PRACA PŁYWALNI
W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 17 - 30 STYCZNIA 2022

Czytaj dalej

Czas pracy
Pływalni
10 - 30 stycznia 2022

Czytaj dalej

Od 15 grudnia 2021
REŻIM SANITARNY
30% obłożenia obiektu

Czytaj dalej

PŁYWALNIA CZYNNA
poniedziałek - piątek: 8.oo - 21.45
sobota, niedziela: 10.oo - 21.45

Czytaj dalej

REGULAMINY KORZYSTANIA z urządzeń PŁYWALNI MIEJSKIEJ w Końskich

Czytaj dalej

TKN24
Inicjatywa dla dzieci
na Pływalni Miejskiej

Czytaj dalej

TKN24
Inteligentny system basenowy,
nowa strona www

Czytaj dalej