ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

2021-03-06 | admin | #aktualnosci

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

za okres od 2 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŃSKICH

stwierdza

że woda na Pływalni Miejskiej w Końskich, ul. Warszawska 38
odpowiada wymaganiom określonym w par. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz.2016

Zobacz dokument


Przeczytaj także
PROFILAKTYKA JODOWA
 Broszura
 informacyjna

Czytaj dalej

TKN24
Inicjatywa dla dzieci
na Pływalni Miejskiej

Czytaj dalej

TKN24
Inteligentny system basenowy,
nowa strona www

Czytaj dalej