Historia i przyszłość

Historia
Nasza niecka w Rio (1995)
Nasza niecka w Rio (1995)
Copa Cabana
Copa Cabana
Arena mistrzostw w Brazylii
Arena mistrzostw w Brazylii
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Wykończenie wnętrz
Wykończenie wnętrz
Otwarcie przez Prezydenta RP
Otwarcie przez Prezydenta RP
Otwarcie przez Prezydenta RP
Otwarcie przez Prezydenta RP
Otwarcie przez Prezydenta RP
Otwarcie przez Prezydenta RP
Otwarcie przez Prezydenta RP
Otwarcie przez Prezydenta RP
Otwarcie przez Prezydenta RP
Otwarcie przez Prezydenta RP
Przyszłość
Fasada budynku
Fasada budynku
Wnętrze
Wnętrze
Wnętrze
Wnętrze
Fasada budynku
Fasada budynku