Automatyka i integracja systemów basenowych

Modernizacja automatyki basenowej

W listopadzie 2017 r. zmodernizowano cały układ elektryczny sterowania pracą automatyki basenowej. Nowa szafa automatyki steruje pompami z użyciem falowników, co jest nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym w nowych obiektach basenowych. Całością nadzoruje sterownik mikroprocesorowy, dbający o prawidłowe utrzymanie parametrów instalacji, szybko wykrywając odchyłki od zadanych parametrów, czy ewentualnych awarii. O faktach tych informowana jest obsługa basenu, nawet jeśli znajduje się poza pomieszczeniami sterowni, ponieważ odbywa się to z użyciem SMS-ów, wysyłanych na telefony komórkowe. Wszystkie te działania, na pewno skutecznie podnoszą komfort korzystania z basenu, wspierając pracowników obsługi technicznej w dążeniu do tego, by był on jak najwyższy. Pozwalają to również zmniejszyć znacznie wydatki, związane z eksploatacją obiektu jako całości. Warto podkreślić, że do tej pory sterowanie poniżej wymienionymi układami, odbywało się ręcznie lub tylko półautomatycznie.

Zautomatyzowane i zintegrowane w działaniu systemy to:

  • obwody zasilania szafy sterująco-zasilającej automatyki basenowej;
  • układ sterowania pracą pomp filtracyjnych;
  • układ uzupełniania wody w systemie;
  • układ regulacji temperatury wody basenowej;
  • układ solarny;
  • układ dozowania chemii basenowej;
  • praca pieca gazowego CO.
Szafa i zestaw filtrów (przed wymianą)


Szafa i zestaw filtrów (po wymianie)