Darmowe wejścia

Bezpłatny wstęp na basen

przysługuje:

  • dzieciom do lat 6 pod opieką osób pełnoletnich (opiekun zobowiązany jest
    do uiszczenia opłaty);
  • opiekunom zorganizowanych grup szkolnych.
Bezpłatny wstęp do groty solnej

przysługuje:

  • dzieciom do lat 4 pod opieką osób pełnoletnich (opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty).
Informacje
  • osoby przebywające jako opiekunowie dzieci zobowiązani są do przebrania się w strój kąpielowy i zakupienia biletu wg. cennika;
  • zwolnieni z obowiązku przebierania się i zakupu biletu są opiekunowie  grup szkolnych, wycieczek oraz osób niepełnosprawnych (okazanie  legitymacji lub widoczna niepełnosprawność ), a także opiekunowie osób  niedołężnych z problemami aparatu ruchowego.