System uzdatniania i filtrowania wody basenowej

Uzdatnianie wody basenowej

Odbywa się ono za pomocą stacji Dulcomarin, gdzie ustawione są  parametry dozowania chloru, pH, redox jakim powinna odpowiadać woda w basenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

Całkowita wymiana wody w basenie odbywa się jeden raz w roku, dobowa wymiana wody to ok. 40 m sześciennych.

Basen temperatura wody 29,3 st. C – 29,5 st. C. Temperatura powietrza na basenie 28 st. C -30 st. C.

Filtrowanie wody

Na zdjęciu nowe filtry i pompy.

Od września 2017 r posiadamy najnowocześniejszy na świecie system filtracji wody.

Istnieje wiele metod uzdatniania wody basenowej, których celem jest skuteczne usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych i bakterii rozwijających się w tej wodzie i na każdej powierzchni mokrej. Istnieje również system, który oprócz obniżania kosztów eksploatacyjnych technologii wyróżnia się sposobem usuwania bakterii ze środowiska basenowego. Tradycyjne systemy uzdatniania wody niszczą powstałe już w wodzie toksyczne związki i dozują coraz silniejszą w działaniu chemię. System DAISY natomiast działa tak, aby uniemożliwić rozwój bakterii poprzez eliminację pożywki dla bakterii - na wszystkich etapach uzdatniania wody.

System uzdatniania wody DAISY to technologia, dzięki której otrzymuje się bardzo dobre parametry wody, wyjątkową klarowność, bez chloramin (toksycznych produktów ubocznych dezynfekcji) w wodzie i powietrzu, przy okazji obniżając koszty eksploatacyjne basenu nawet o 50%. Dowody na sprawne działanie systemu w branży basenowej możemy znaleźć już zarówno na rynku polskim, w 25 krajach Europy, w USA, Azji oraz Australii. System ten składa się z takich elementów, jak aktywowane złoże AFM z zielonego szkła, mieszacze statyczne ZPM, koagulant APF i stabilizator chloru ACO. Złoże AFM to najbardziej zaawansowany technologicznie produkt w całym systemie. Poddane 3 - stopniowej obróbce chemiczno -fizycznej szkło przechodzi proces aktywacji, dzięki czemu zwiększa się jego powierzchnia czynna 300-krotnie oraz tworzy się mezoporowata struktura uniemożliwiająca gromadzenie się biofilmu.

Dobowa filtracja to około dwie objętości niecki basenowej.