Wentylacja

Teraźniejszość i przyszłość

Obecnie na Pływalni posiadamy wentylację mechaniczną jak i grawitacyjną.  System nadmuchu i wyciągu powietrza został udrożniony w 2016 roku i  obecnie funkcjonuje sprawnie na miarę możliwości technicznych, jakie  były stosowane pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Nowoczesne  technologie w tym zakresie, daleko wyprzedzają tę zastosowaną na naszym  obiekcie, jednak wprowadzenie ich będzie możliwe dopiero przy  ewentualnej rozbudowie Pływalni. Jakość powietrza spełnia normy wymagane  na tego typu obiektach.

System wentylacyjny